Monthly Archives : Tháng Ba 2018

Dung dịch thủy canh Bio-life

Dung dịch thủy canh Bio-life là gì ?


Dung dịch thủy canh Bio-life là gì ? Dịch vụ trồng thủy canh với dinh dưỡng Nano hòa tan (Nhỏ hơn các loại dinh dưỡng cây trồng bình thường đến 100 lần) và chất tương hợp NVP cho phép rau trồng thủy canh dễ dàng hấp thu trọn vẹn các loại dinh dưỡng trong nhiều môi trường khác nhau. Giải…

Xem thêm »