Chính Sách Riêng Tư

Tại www.nigerianhumanists.com, yêu cầu về riêng tư của khách hàng của chúng tôi là vô cùng cần thiết. Tài liệu chính sách riêng tư này được phác thảo các loại thông tin cá nhân được nhận và thu thập từ Tạp chí Nigerianhumanists và cách sử dụng nó.

Mốt số chính sách riêng tư của Tạp chí Nigerianhumanist

Mục đích thu thập dữ liệu của bạn

Một trong những mục đích của Tạp chí Nigerianhumanists chúng tôi là thông báo cho bạn biết chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ cần thiết hoặc thông tin tốt hơn. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Trả lời các truy vấn hoặc yêu cầu do bạn gửi
  • Quản lý hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào bạn có với chúng tôi
  • Dự đoán và giải quyết các vấn đề với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp cho bạn
  • Tạo sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
  • Thu thập thông tin không cá nhân
Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhận dạng không cá nhân về bạn như loại trình duyệt internet bạn sử dụng hoặc trang web mà bạn đã liên kết với trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp các chi tiết mà bạn gửi đến trang web (ví dụ: tuổi của bạn và nơi bạn sinh sống).

Sự tương tác giữa bạn và Tạp chí Nigerianhumanist của chúng tôi

Chúng tôi quan tâm đến quan điểm của bạn và chúng tôi đánh giá cao phản hồi từ bạn và khách truy cập của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã thiết lập tiện ích bảng thông báo, nhóm tin tức, email, diễn đàn và / hoặc phòng trò chuyện.

Nếu bất cứ lúc nào trang web này cung cấp bất kỳ phòng chat, cơ sở bảng thông báo, nhóm tin tức,… Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ. Thông tin đó sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật này.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân của bên kia mà bạn cung cấp cho họ thông qua trang www.nigerianhumanists.com này. Chúng tôi khuyến khích bạn cẩn thận về những thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ theo cách này.

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Khi chúng tôi đánh giá thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp. Do đó, chúng tôi đã triển khai các công nghệ và chính sách nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn khỏi việc truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách và sẽ cập nhật các biện pháp này khi công nghệ mới có sẵn nếu thích hợp.

Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cookies” để chỉ cookie và các công nghệ tương tự khác được quy định bởi chỉ thị của EU về quyền riêng tư trong truyền thông điện tử.

Để biết thông tin về cách sử dụng cookie trong trình duyệt di động và để biết chi tiết về cách từ chối hoặc xóa các cookie như vậy, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị hỗ trợ hoặc liên hệ với chúng tôi.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối sử dụng cookie, bạn vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi nhưng một số chức năng có thể không hoạt động chính xác.

Thay đổi chính sách riêng tư trên Tạp chí Nigerianhumanist

Theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi chính sách riêng tư, bảo mật này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với chính sách bảo mật này và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang www.nigerianhumanists.com này và sẽ làm trong khả năng tốt nhất để thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Vui lòng kiểm tra lại chính sách bảo mật của chúng tôi một cách thường xuyên.